Welkom, hier vind je een overzicht van de verschillende teamsessies die de Spelende Spiegel kan verzorgen.
Een teamsessie duurt  ongeveer 4 uur en is inzetbaar voor een prima tarief.
#samen
#doelgericht
#spelen
de Monkey - sessie
Werkvormen: open space, handpop ‘Wilmaar’, lateraal denken en scrummen.
Groepsgrootte: min. 6 tot max. 14 deelnemers
Belangrijkste kenmerken: doelgericht, veilig, interactief en creatief met veel momenten van ‘hardop glimlachen'.
de Carrousel
Werkvormen: deep democracy, design thinking, moodboards en scrummen.
Groepsgrootte: min. 6 tot max. 24 deelnemers
Belangrijkste kenmerken: super interactief, zingevend innovatief, creatief door gebruik van beelden en met een gezamenlijk moment van ‘hardop glimlachen'.
Into the Wild
Werkvormen: outdoor, teambuilding, systeem-coaching, communicatietraining en een warmhartig kampvuurgesprek.
Groepsgrootte: min. 6 tot max. 14 deelnemers
Belangrijkste kenmerken: buiten, samenspel en samensturend, reflecterend, (een beetje) sportief, verbindend en met meerdere momenten van ‘hardop glimlachen'.
de Bouwtuin
Werkvormen: lego, uitbeelden, serious play, reflectie, systemische coaching en afstemming.
Groepsgrootte: min. 6 tot max. 10 deelnemers
Belangrijkste kenmerken: intuïtief met je handen praten, verrassend verdiepend en heel veel momenten van ‘hardop glimlachen'.
Alle teamsessies worden gegeven bij jou op je eigen (werk)locatie, met uitzondering van teamsessie 'Into the Wild'. 
We gaan ervan uit dat de opdrachtgever zorgt voor alle faciliteiten op de eigen (werk)locatie zoals projectiebeamer en/of scherm, een flip-over, koffie & thee en zo nodig een lunch of ander lekkers.
 
In overleg kan het ook altijd op een externe locatie plaatsvinden. De kosten hiervoor worden doorberekend. 
De teamcoach neemt zelf een eigen laptop en werkmateriaal m.b.t. de betreffende teamsessie mee.
Na afloop krijgen deelnemers een 'goodie' toegestuurd. Deze wordt altijd achteraf op maat gemaakt voor de betreffende groep. Kosten hiervoor zijn inbegrepen.
Facturatie van een teamsessie vind altijd volledig vooraf plaats. De reiskosten van de teamcoach bedragen € 0,40 per kilometer en worden op basis van voorcalculatie in rekening gebracht.
#samen
#doelgericht
#spelen
Heb je vragen of moeite met kiezen? Bel me dan!

© 2018 de Spelende Spiegel

Kvk nummer: 14126041