de Carrousel

Werkvormen:

deep democracy, design thinking, moodboards en scrumming.

Groepsgrootte:

min. 6 tot max. 24 deelnemers

Belangrijkste kenmerken:

super interactief, zingevend innovatief, creatief door gebruik van beelden en met een gezamenlijk moment van ‘hardop glimlachen'.

#samen
#doelgericht
#spelen

Tijdens deze teamsessie staat 1 enkel onderwerp, 1 enkele vraag of 1 belangrijk teamdoel centraal. De ruimte om hierover te mogen sparren binnen de groep is nog wel heel groot. De Carrousel is daardoor een teamsessie die niet goed werkt wanneer de gegeven kaders al best smal zijn of wanneer de randvoorwaarden (te) vaststaan.

 

Ook binnen deze sessie mag de manager of leidinggevende van het team bij aanvang het onderwerp, de vraag of het doel nader toelichten, inclusief de globale kaders waar het team binnen moet blijven. Vervolgens zal de teamcoach uitleg geven over hoe de Carrousel werkt en wat de bijzondere rol van de leidinggevende hierbinnen inhoudt. Deze is nu namelijk niet het vliegje aan de muur, maar mag de veelal onderschatte maar waardevolle rol van ‘doorvrager’ op zich nemen. Heeft iedereen een plekje ingenomen? Draaien maar dan! 

 

Nadat iedereen goed is dolgedraaid door het delen van alle kennis, waarden, behoeften en ideeën, is het tijd voor een samenvatting. Door middel van een creatieve visualisatie-opdracht gaat de groep samen aan de slag met het in beeld brengen van de te realiseren gezamenlijke droom. Is het plaatje compleet? Dan kan stapsgewijs en heel praktisch in kaart gebracht worden wat het team nog te doen staat om het onderwerp echt te kunnen te tackelen, de centrale vraag volledig te kunnen beantwoorden en de gezamenlijke droom werkelijkheid te kunnen maken. Klaar voor de start? Af!

 

Als afronding mag het team op een simpele manier de samenwerking evalueren. De leidinggevende of manager kan daar ook feedback aan toevoegen. Zo wordt direct de brug geslagen naar hoe het team een volgende keer de samenwerking met plezier en succes, kan vervolgen. Praktisch, positief, voorwaarts en geen zware gesprekken dus.

Investering: € 720,-
exclusief BTW, reis- en eventuele locatiekosten.

© 2018 de Spelende Spiegel

Kvk nummer: 14126041