de Monkey - sessie

Werkvormen:

open space, handpop ‘Wilmaar’,

lateraal denken en scrumming.

Groepsgrootte:

min. 6 tot max. 14 deelnemers

Belangrijkste kenmerken:

doelgericht, veilig, interactief en creatief met veel momenten van ‘hardop glimlachen’.

#samen
#doelgericht
#spelen

Tijdens deze teamsessie staat 1 enkel onderwerp, 1 enkele vraag of 1 belangrijk teamdoel centraal. De manager of leidinggevende van het team mag deze bij aanvang nader toelichten, inclusief de randvoorwaarden en kaders waar het team binnen moet blijven.

 

Door alle eerste hersenspinsels hierover met elkaar uit te wisselen en dit vervolgens onder de bijzondere begeleiding van handpop ‘Wilmaar’ bespreekbaar te maken, wordt het onderwerp, de vraag of het doel op een warme, openhartige en plezierige manier nader verkent. Dan mag het team het initiële onderwerp, de vraag of het doel herformuleren tot een concrete nieuwe vraag of doel. De teamcoach helpt hierbij met het scherpstellen en met het bewaken van de randvoorwaarden. De leidinggevende of manager is (vanaf) hier een 'vliegje aan de muur'.

De teamcoach zet het team vervolgens direct op het ‘verkeerde’ been: een nieuwe invalshoek wordt ingeschoten door middel van een opdracht in lateraal denken, waardoor alle veronderstellingen, belemmeringen en drempels glashelder voor iedereen zichtbaar worden. Stapsgewijs wordt in kaart gebracht wat het team nog te doen staat om de vraag te beantwoorden en het doel te realiseren. Klaar voor de start? Af!

 

Tot slot mag het team op een simpele manier de samenwerking evalueren. De leidinggevende of manager kan daar ook feedback aan toevoegen. Zo wordt direct de brug geslagen naar hoe het team een volgende keer de samenwerking met plezier en succes, kan vervolgen. Praktisch, positief en geen zware gesprekken dus.

  

Investering: € 720,-

exclusief BTW, reis- en eventuele locatiekosten.

© 2018 de Spelende Spiegel

Kvk nummer: 14126041